در حال بارگذاری
بالا
۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۰ ۹۶/۰۵/۲۲
زندگینامه شهید حججی را از لینک زیر بخوانید.
http://imamkhomeini.ghasam.ir/danesh2/fa/news-details/523201/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1/

زندگینامه شهید حججی را از لینک زیر بخوانید. http://imamkhomeini.ghasam.ir/danesh2/fa/news-details/523201/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1/