در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۵۰ ۹۵/۰۹/۱۲
موافقم

موافقم

۱۰:۵۴ ۹۵/۰۹/۱۲
چرا ازاین پستا میزاری؟:'(
۱۱:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۲
دردتودلم دارم
۱۱:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
داداشی حلالی بده.یاعلی
۱۱:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۲
ها؟
۱۱:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۲
هستی توام همینطور
۱۱:۳۳ ۹۵/۰۹/۱۲
حلال کن دیگ
۱۱:۳۴ ۹۵/۰۹/۱۲
باشه.من ک بخشیده نمیشم واس کار الانم توهم روش.یا علی
۱۱:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۲
حلال رفیق
۱۱:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۲
ول کن هسی دیگ مهم نی اون دنیا اگ همو دیدیم حرف میزنیم.ولی یادت باشه من جنده نبود ک بهم گفتی.خدافس
۱۱:۳۷ ۹۵/۰۹/۱۲
@sandia1000 من گفتم؟؟؟؟؟
۱۱:۳۷ ۹۵/۰۹/۱۲
امیر یادت باشه اون دنیا همو پیدا کینم داداش خوبی بودی.خدافس
۱۲:۰۸ ۹۵/۰۹/۱۲
از این حرفا نزن ابجی گلم تو هیچ جا نمیری عمرم دست خداست
۱۲:۱۲ ۹۵/۰۹/۱۲
@sandia1000
۱۲:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۲
بله