در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۰۰ ۹۶/۱۰/۲۴
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄
هر كسى یك روز یكجا تمام میشود اما تو دیگر آدم روز اولت نیستى. هر نوع رفتنى كه باشد همیشه تو را چند سالى بزرگتر میكند 
"دیگر نمیتوانى به سر خوشى و آسودگى قبلت باشى"
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄

┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄ هر كسى یك روز یكجا تمام میشود اما تو دیگر آدم روز اولت نیستى. هر نوع رفتنى كه باشد همیشه تو را چند سالى بزرگتر میكند "دیگر نمیتوانى به سر خوشى و آسودگى قبلت باشى"  ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄