در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۰ ۹۶/۰۳/۳۰
ذهنی که همیشه درگیرزندگی دیگران باشدهیچ گاه آسوده نخواهدبود.سرک کشیدن درزندگی دیگران فقط آسایش خودت راخواهدگرفت...

ذهنی که همیشه درگیرزندگی دیگران باشدهیچ گاه آسوده نخواهدبود.سرک کشیدن درزندگی دیگران فقط آسایش خودت راخواهدگرفت...

۲۱:۴۹ ۹۶/۰۳/۳۰
دقیقاً... لااااایک
۲۲:۰۴ ۹۶/۰۳/۳۰
درسته.....✔✔
۲۲:۳۳ ۹۶/۰۳/۳۰
ممنون مریم جان
۲۲:۳۳ ۹۶/۰۳/۳۰
ممنون بابت حضورت محبوبه جان