در حال بارگذاری
بالا
۶۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۲
دل از بی همزبانی ها فسرده/
تن از نامهربانی ها فسرده/
ز حسرت پای در دامن کشیده/
به خلوت، سر به زیر بال برده/

فریدون مشیری

دل از بی همزبانی ها فسرده/ تن از نامهربانی ها فسرده/ ز حسرت پای در دامن کشیده/ به خلوت، سر به زیر بال برده/ فریدون مشیری