در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۳:۵۷ ۹۶/۱۰/۲۴
امام على علیه السلام: 

دوراندیش، بر پایه خردمندى اش، براى هر پَستى اى، بازدارنده اى دارد
لِلحازِمِ مِن عَقلِهِ عَن كُلِّ دَنِیَّةٍ زاجِرٌ

غرر الحكم حدیث 7350

امام على علیه السلام: دوراندیش، بر پایه خردمندى اش، براى هر پَستى اى، بازدارنده اى دارد لِلحازِمِ مِن عَقلِهِ عَن كُلِّ دَنِیَّةٍ زاجِرٌ غرر الحكم حدیث 7350

۰۳:۵۸ ۹۶/۱۰/۲۴
نعمت ناهمانندی انسان ها امام صادق علیه السّلام: عبرت بگیر، ای مفضّل که چرا هیچ انسانی به دیگری نمی ماند، همچون شباهت حیوانات و پرندگان و مانند آن به یکدیگر؟ یک دسته آهو یا مرغِ سنگ خوار را که نگاه می کنی، همه را مانند هم می بینی و هیچ یک را با دیگری تفاوتی نیست. امّا انسان ها صورت و خِلقتی دگرگون دارند و هیچ دو نفری یافت نمی شوند که از همه جهت با هم یکی باشند. علّت آنکه انسان ها در معاملات و برخوردهایی که با هم دارند، باید یکدیگر را به حالات و ویژگی های فردی بشناسند، و چون اینگونه معامله و برخوردی در بین حیوانات وجود ندارد، به شناخت یکدیگر بر اساس حالات و ویژگی های نیز محتاج نیستند. نمی بینی که همانندی در بین پرندگان یا وحوش هیچ ضرری را متوجّه آنها نمی سازد؛ امّا در بین انسان ها چنین نیست و چه بسا دوقلوهایی به وجود می آیند بسیار شبیه به هم، واین، مردم را در معاشرت با آنها به مشکل می اندازد، به گونه ای که سهم یکی را به دیگری می دهند و بی گناه را به جای گناه کار مواخذه می کنند. این اشتباه در اشیاء مشابه نیز رخ می دهد، چه رسد به شکل و قیافه های مانند هم. چه کسی با این ریزه کاری هایی که به هیچ عقلی خطور نمی کند و یکسر مطابق با مصلحت است، بندگان را به لطف نواخته، جز خدایی که رحمتش همه چیز را در بر گرفته است؟ اگر صورت نقاشی شدۀ انسانی را بر دیوار مشاهده کنی و کسی بگوید که این تصویر خود به خود و بدون دخالت کسی اینجا ظاهر گردیده، آیا سخنش را می پذیری یا آن را به مسخره می گیری؟ چگونه است که اهمال و خود به خودی را در یک نقاشی بی حرکت و روح منکر می شوی، امّا آن را در انسان داری روح و نطق انکار نمی کنی؟ صفحه 99و101/ توحید مفضّل