در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۴ ۹۶/۱۰/۲۴
   ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄
چقد سخته که ادم به دلش یاد بده
چیزی که مدت ها براش جنگیدی 
بُتی که ازش برای خودت ساختی 
همش نابود شده و ازش جز
یه خاطره ی تلخ گوشه ذهنت
یه دلتنگی کُنج دلت 
یه بغض تو گلو 
چیزِ دیگه ای نمونده...
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄

   ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄ چقد سخته که ادم به دلش یاد بده چیزی که مدت ها براش جنگیدی بُتی که ازش برای خودت ساختی همش نابود شده و ازش جز یه خاطره ی تلخ گوشه ذهنت یه دلتنگی کُنج دلت یه بغض تو گلو چیزِ دیگه ای نمونده...  ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄