در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۴۵ ۹۶/۰۶/۲۶
کامنت

کامنت

۱۶:۴۵ ۹۶/۰۶/۲۶
آدم ها رفتن در ذاتشان است! همه می آیند که بروند... هر کسی یک روزی یک زمانی بالاخره میرود. اما این رفتن ها فرق دارد.! رفتن داریم تا رفتن! یکی می آید آنقدر میماند به پایِ یک نفر که رفتنش از زندگی آن شخص با رفتنش ازاین دنیا همزمان میشود. اما بعضی آدم ها نامردند! درست وقتی یک نفررا عاشقِ خودشان کردند میروند..! اگر اینها ادعای عاشقی کردند برایتان و برایِ رفتنشان بهانه آوردند بدانید که این ها هیچ وقت "عاشق" نبوده اند.! اینها فقط وابسته شده بوده اند که به این راحتی میتوانند ترکتان کنند!! خب آدمیزاد است دیگر وابستگی در خونش است. حتی به یک موسیقی که خیلی دوستش داشته باشد هم وابسته میشود و اگر آن را از دست بدهد تامیتواند کلمه به خوردِ گوگل میدهد تا پیدایش کند! میروند و شما را میگذارند در برزخ! آن موقع است که دیگر نه به خودتان اجازه میدهید که دوستش داشته باشید و نه میتوانید فراموش کنید و راحت رَد شوید. آخر مثل او وابسته نبوده اید "عاشق" بوده اید "عاشق"...!
۱۶:۵۲ ۹۶/۰۶/۲۶
عشق ی طرفه = مساویست با رفتن
۱۶:۵۹ ۹۶/۰۶/۲۶
هوم