در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۴۰ ۹۶/۰۶/۲۵
▪️ #روز_شمار_محرم 
▪ #6_روز_تا_فصل_عاشقی 

بناے خلقٺ ما چوטּ خدا ڪرد 
گِل ما را زِخاڪ ڪربلا ڪرد 

خدا شش روزه عالم را بپا ڪرد
حسیـטּ یڪ روزه شش گوشه بنا ڪرد 

#بس_ڪه_نالیدم
#دلم_شش_گوشہ_شد❤️

▪️ #روز_شمار_محرم ▪ #6_روز_تا_فصل_عاشقی بناے خلقٺ ما چوטּ خدا ڪرد گِل ما را زِخاڪ ڪربلا ڪرد خدا شش روزه عالم را بپا ڪرد حسیـטּ یڪ روزه شش گوشه بنا ڪرد #بس_ڪه_نالیدم #دلم_شش_گوشہ_شد❤️