در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۵ ۹۶/۰۹/۱۶
موندن  توی جایی که  کسی برات ارزش قائل نباشه بدرد لای جرز دیوار میخوره 
اگه کسی به خاطر من #رفته یا از دست من ناراحت شده ببخشید خدانگهدار همتون انگار ما دشمن پدر کشته #همه شدیم

موندن توی جایی که کسی برات ارزش قائل نباشه بدرد لای جرز دیوار میخوره اگه کسی به خاطر من #رفته یا از دست من ناراحت شده ببخشید خدانگهدار همتون انگار ما دشمن پدر کشته #همه شدیم

۱۲:۴۷ ۹۶/۰۹/۱۶
اخه این مزخرفات ینی چی
۱۲:۴۷ ۹۶/۰۹/۱۶
من بدبخت چیکار تو دارم اووف
۱۲:۴۹ ۹۶/۰۹/۱۶
کجاااااااااااا عاموووووووووووووووو
۱۲:۵۰ ۹۶/۰۹/۱۶
:|
۱۲:۵۰ ۹۶/۰۹/۱۶
:/چیه خو
۱۲:۵۱ ۹۶/۰۹/۱۶
من همرو باصفت عاموووو حجی حاج خانوم حج عاقا صدا میکنم یا داداچ خخخخخخخخخخ
۱۲:۵۱ ۹۶/۰۹/۱۶
نه هیچی... من موندم چی به ساسان گفتم که اینکارارو میکنه
۱۲:۵۱ ۹۶/۰۹/۱۶
:/چوشوده مگه
۱۲:۵۱ ۹۶/۰۹/۱۶
بله میدونم خخخخ @pure.love
۱۲:۵۲ ۹۶/۰۹/۱۶
خخخخخ*_*
۱۲:۵۳ ۹۶/۰۹/۱۶
من امروز فالوش کردم میگه چرا هی منو فالو و انفالو میکنی :| من چی بگم بهش اخه @pure.love
۱۲:۵۳ ۹۶/۰۹/۱۶
:/ساسان هوووووووووو حجی بیا اینجا بینم:/اجیمو ناراحت کردی هووووو
۱۲:۵۵ ۹۶/۰۹/۱۶
بیاد که میگه من اذیتش میکنم.:| من اصن به خدا کاری نکردم. اصن واقعا دلیل این کارراشو نمیدونم چیه
۱۲:۵۶ ۹۶/۰۹/۱۶
ساسان اجیمو ناراحت کردی عارهههههههههههههههههههههههههههههههههههه هوووووو میدونم انلاینیییی