در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۱۰ ۹۵/۰۹/۱۰

از هر چیزی و هر کسی که 
از شادی شما 
می کاهد، دوری کنید، 
زندگی بسیار کوتاهتر از آن است که 
با احمقها سرو کله بزنی.

از هر چیزی و هر کسی که از شادی شما می کاهد، دوری کنید، زندگی بسیار کوتاهتر از آن است که با احمقها سرو کله بزنی.

۱۸:۱۳ ۹۵/۰۹/۱۰
✔️✔️✔️
۱۸:۱۹ ۹۵/۰۹/۱۰
میشه دونبالم کنین
۱۸:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۰
@venoos76 مرسیتم^_^
۰۸:۴۲ ۹۵/۰۹/۱۱
لایک
۰۹:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۱
@sedigheh69 بوجودتتت^_^