در حال بارگذاری
بالا
۲۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۷ ۹۶/۰۶/۲۶
...بعد از آنجا تا «مغیثه» که آخرین منزل حجاز است، و از مغثیه تا «قادسیه» که ابتداى عراق است، کوچ کنند.عبیدالله بن زیاد چون از حرکت امام حسین علیه‏السلام بسوى کوفه آگاه شد، حصین بن تمیم را که رئیس شرطه او بود – به «قادسیه» فرستاد و او لشکرش را در فاصله «قادسیه» تا «خفان» و «قطقطانیه» تا «لعلع» و نیز از «واقصه» تا راه شام و راه بصره مستقر کرد تا راهها را دقیقا زیر نظر بگیرند

...بعد از آنجا تا «مغیثه» که آخرین منزل حجاز است، و از مغثیه تا «قادسیه» که ابتداى عراق است، کوچ کنند.عبیدالله بن زیاد چون از حرکت امام حسین علیه‏السلام بسوى کوفه آگاه شد، حصین بن تمیم را که رئیس شرطه او بود – به «قادسیه» فرستاد و او لشکرش را در فاصله «قادسیه» تا «خفان» و «قطقطانیه» تا «لعلع» و نیز از «واقصه» تا راه شام و راه بصره مستقر کرد تا راهها را دقیقا زیر نظر بگیرند