در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۴ ۹۵/۰۷/۲۹
سال ها
رو به قبله بودم و می گفتم،
دیگر هیچ کس از من عاشقانه ای نخواهد شنید..
آمدی..
ردشدی..
بند دلم پاره شد..
کاش می فهمیدی چه لذتی دارد
پاره شدن طناب یک اعدامی...

#لیلا_کردبچه

سال ها رو به قبله بودم و می گفتم، دیگر هیچ کس از من عاشقانه ای نخواهد شنید.. آمدی.. ردشدی.. بند دلم پاره شد.. کاش می فهمیدی چه لذتی دارد پاره شدن طناب یک اعدامی... #لیلا_کردبچه

۰۱:۰۳ ۹۵/۰۷/۲۹
لااایک
۰۱:۰۷ ۹۵/۰۷/۲۹
چه متن قشنگی... لایییییییییییک
۰۱:۰۹ ۹۵/۰۷/۲۹
لایک بوجودت رفیق بامعرفتم ممنونتم@asal24.
۰۱:۱۰ ۹۵/۰۷/۲۹
نگاتون قشنگهه...لایک ب نگاتون خیلیی ممنونمممم@santor
۰۱:۱۴ ۹۵/۰۷/۲۹
like
۰۱:۱۹ ۹۵/۰۷/۲۹
لایک بحضورت ازاده خیلی ممنونمم ازت@azadeh68
۰۲:۰۱ ۹۵/۰۷/۲۹
سلام لایک
۰۲:۰۳ ۹۵/۰۷/۲۹
سلاممم لایک ب همراهیتون..خیلی ممنونمم@rahaaa22
۰۹:۵۵ ۹۵/۰۷/۲۹
لایییییییک
۰۲:۲۹ ۹۵/۰۷/۳۰
❤✌
۰۲:۳۳ ۹۵/۰۷/۳۰
لایک بوجود گلت رفیق گلمممم@royaye.khis
۰۲:۳۳ ۹۵/۰۷/۳۰
مرررسیتمممم ک بامرام^_^@vektoria
۰۲:۳۳ ۹۵/۰۷/۳۰
قفوووونت^-^
۰۲:۳۴ ۹۵/۰۷/۳۰
خدانکنههه^__^