در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
چقدر دلم تمام شدن می خواهد

از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرِخط

و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم !

چقدر دلم تمام شدن می خواهد از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرِخط و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم !

۱۵:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۲
... =(
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۲
=(