در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۱ ۹۶/۰۵/۲۲

ده چیز که مانع ١٠ چیز دیگر است...

۱ غرور، مانع یادگیری
۲ تعصب، مانع نوآورى
۳ کم رویی، مانع پیشرفت
۴ ترس، مانع ایستادگی 
۵ تخیل، مانع واقع بینی
۶ بدبینی، مانع شادی
۷ خودشیفتگی، مانع معاشرت
۸ شکایت، مانع تلاش گری
۹ خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت
۱۰ عادت کردن، مانع تغییر

ده چیز که مانع ١٠ چیز دیگر است... ۱ غرور، مانع یادگیری ۲ تعصب، مانع نوآورى ۳ کم رویی، مانع پیشرفت ۴ ترس، مانع ایستادگی ۵ تخیل، مانع واقع بینی ۶ بدبینی، مانع شادی ۷ خودشیفتگی، مانع معاشرت ۸ شکایت، مانع تلاش گری ۹ خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت ۱۰ عادت کردن، مانع تغییر