در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۳۷ ۹۵/۰۷/۲
تازه سفارش دادم خیلی کیفیتش بالاهست بیسش عالیه خخخخخ

تازه سفارش دادم خیلی کیفیتش بالاهست بیسش عالیه خخخخخ

۱۷:۳۹ ۹۵/۰۷/۲
رنگ پارچه بالشاتون چقد خوشگله خخخخ
۱۷:۴۱ ۹۵/۰۷/۲
خونه ما نیس خخخخ
۱۸:۲۳ ۹۵/۰۷/۲
o__________________O
۱۹:۳۶ ۹۵/۰۷/۲
آذین خوشت اومد بدم سفارش بدی خخخ
۱۹:۴۲ ۹۵/۰۷/۲
نه ممنون حقوق معلمی انقد زیاد نیست که بتونم یه همچین چیز گرونی رو بخرم...
۱۹:۴۴ ۹۵/۰۷/۲
روش وام میدن بخر خخخ
۱۹:۴۷ ۹۵/۰۷/۲
تا خرخره زیر قسط و قرضم. بازم آه در بساط ندارم که بخرمش... ولی شایو دست دومش و یکی دو سال دیگه تونستم بخرم
۱۹:۴۹ ۹۵/۰۷/۲
تو که رفتی زیر قرض اینم روش خخخخ
۱۹:۵۲ ۹۵/۰۷/۲
تو ضامنم میشی بخرمش؟
۱۹:۵۲ ۹۵/۰۷/۲
اگه من قسط ندادم یقه تو رو بگیرن
۱۹:۵۲ ۹۵/۰۷/۲
نه من خودم ماشینم فروختم اینو خریدم خخخ
۱۹:۵۹ ۹۵/۰۷/۲
پ چرا نشستی زیر پای من و هی من و داری تحریک میکنی که بخرم این و؟ هاا هاااا هااااان؟ میخوای برم زندان؟ بعد 22 سال زندگی آبرومندانه میخوای جلو در و همسایه و فک و فامیل بی آبروم کنی
۲۰:۰۶ ۹۵/۰۷/۲
کی کجا من چیزی نگفتم خخخخخ
۲۰:۱۰ ۹۵/۰۷/۲
آره :/