در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۱۶ ۹۶/۰۶/۲۶
تغییر اعتبارات فصل بهداشت و درمان بودجه (منهای اعتبارات متفرقه برای وزارت بهداشت و سازمان‌های متبوعه)
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان بررسی بخش سلامت در قانون بودجه

تغییر اعتبارات فصل بهداشت و درمان بودجه (منهای اعتبارات متفرقه برای وزارت بهداشت و سازمان‌های متبوعه) منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان بررسی بخش سلامت در قانون بودجه