در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۰ ۹۶/۰۹/۱۷
بودن کسایی که میگفتن تا کفشاشون پاره شه باهام راه میان
اگر کفشاشون پاره شه پا برهنه میان باهام
اگر من کفشم پاره شه کفشاشو میدن بهم 
الان تو پاهام خار رفته 
اخه تو راه دور برگردون داشت 
ولی اینو نگفته بودن ..

بودن کسایی که میگفتن تا کفشاشون پاره شه باهام راه میان اگر کفشاشون پاره شه پا برهنه میان باهام اگر من کفشم پاره شه کفشاشو میدن بهم الان تو پاهام خار رفته اخه تو راه دور برگردون داشت ولی اینو نگفته بودن ..