در حال بارگذاری
بالا
۱۶۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۰۹ ۹۵/۰۶/۲
آقای روحانی! جوجه را آخر پاییز می شمارند.
بیش از یکماه از تاریخ این نامه نمایشی گذشته، هنوز هیچ نهادی فیش حقوقی مدیرانش را منتشر نکرده، چرا از نهاد ریاست جمهوری شروع نمی کنید!؟

آقای روحانی! جوجه را آخر پاییز می شمارند. بیش از یکماه از تاریخ این نامه نمایشی گذشته، هنوز هیچ نهادی فیش حقوقی مدیرانش را منتشر نکرده، چرا از نهاد ریاست جمهوری شروع نمی کنید!؟