در حال بارگذاری
بالا
۲۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۱ ۹۶/۰۲/۳۰
انتخاب 50 درصدی روحانی با همه ی فساد ها و ناکار آمدی هایش نشان داد که مردم هنوز لیاقت ظهور امام زمان عج الله و درک ایشان را ندارند...
وقتی با چند تا دروغ و وعده و وعید تو خالی دین و وطنشان را به دنیایشان میفروشند و شایعات در مورد خادم امام رضا را باور می کنند چه امیدی است که با مهدی فاطمه اینگونه نکنند..
اینها که با بی یصیرتی عزت کشورشان را فناوری هسته ای موشکی و فضایی کشورشان را با چند وعده دروغ آزادی  ارزانی و...میفروشند امام زمان بیاید چه میکنند!

انتخاب 50 درصدی روحانی با همه ی فساد ها و ناکار آمدی هایش نشان داد که مردم هنوز لیاقت ظهور امام زمان عج الله و درک ایشان را ندارند... وقتی با چند تا دروغ و وعده و وعید تو خالی دین و وطنشان را به دنیایشان میفروشند و شایعات در مورد خادم امام رضا را باور می کنند چه امیدی است که با مهدی فاطمه اینگونه نکنند.. اینها که با بی یصیرتی عزت کشورشان را فناوری هسته ای موشکی و فضایی کشورشان را با چند وعده دروغ آزادی ارزانی و...میفروشند امام زمان بیاید چه میکنند!

۱۹:۳۹ ۹۶/۰۲/۳۰
T__T
۲۲:۰۷ ۹۶/۰۲/۳۰
#سرقت_علمی روحانی #با_روحانی_تا_استیضاح_و_برکناری