در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۸ ۹۵/۰۷/۲
#زندگی ڪوزه آبی خنک و رنگین است...
آب این ڪوزه گـهی #تلـــــخ
گهی #شـــور
و گهی #شیرین است...
زندگی #گرمی_دلهای به هم پیوسته است 
تا در آن #دوست نباشد 
همه درها #بسته است..

#زندگی ڪوزه آبی خنک و رنگین است... آب این ڪوزه گـهی #تلـــــخ گهی #شـــور و گهی #شیرین است... زندگی #گرمی_دلهای به هم پیوسته است تا در آن #دوست نباشد همه درها #بسته است..

۲۲:۴۷ ۹۵/۰۷/۲
فووووووول لااااااااااااااااایک
۲۲:۵۰ ۹۵/۰۷/۲
فووول لاییک به وجود مهربوونت ویدا بانو..
۲۲:۵۹ ۹۵/۰۷/۲
ممنونم مرتضی جان
۲۳:۳۲ ۹۵/۰۷/۲
ممنوون ازشما..