در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۵۳ ۹۶/۰۷/۲۱
ی جایی هستم که شارژر با خودم نیوردم.شارژ گوشیم هم الان داره تموم میشه.کوفتتون بزنه

ی جایی هستم که شارژر با خودم نیوردم.شارژ گوشیم هم الان داره تموم میشه.کوفتتون بزنه

۲۰:۵۴ ۹۶/۰۷/۲۱
گوشیت سامسونگه؟
۲۰:۵۵ ۹۶/۰۷/۲۱
عخیییییی بد بخت
۲۰:۵۶ ۹۶/۰۷/۲۱
اره محمد
۲۰:۵۶ ۹۶/۰۷/۲۱
بدبخت دارم میشم.خخخ
۲۰:۵۷ ۹۶/۰۷/۲۱
اخییییی
۲۰:۵۷ ۹۶/۰۷/۲۱
خوشبحالت
۲۰:۵۸ ۹۶/۰۷/۲۱
بیشتر حواستون رو جمع می کردید. والا
۲۰:۵۸ ۹۶/۰۷/۲۱
یوهاهاهااااا
۲۰:۵۹ ۹۶/۰۷/۲۱
کوجایی مهدی ؟داری غذا شیطونا رو میدی؟هخخخخ
۲۰:۵۹ ۹۶/۰۷/۲۱
خوشی نداره محمد .سامسونگ همه دارن دیگه
۲۰:۵۹ ۹۶/۰۷/۲۱
اره .دیگه اینجوری شد.
۲۱:۰۰ ۹۶/۰۷/۲۱
@pari76
۲۱:۰۰ ۹۶/۰۷/۲۱
خخخ.پریسا بخدا میزنمت.
۲۱:۰۰ ۹۶/۰۷/۲۱
@mahdi.g اره منم دارم