در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۶ ۹۶/۰۷/۲۱
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمون ﺭﺍ 
منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑنیم... 
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمون ﺭﺍ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑنیم...
ﻣﺎ کهﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمون ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑنیم... و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمون ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑنیم... ﻣﺎ کهﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ

۱۴:۳۰ ۹۶/۰۷/۲۱
کپشن زیبا و تصویر خیلی نازه لایک ^_^
۱۴:۳۲ ۹۶/۰۷/۲۱
عالی✌
۱۴:۳۶ ۹۶/۰۷/۲۱
ایول
۱۴:۴۵ ۹۶/۰۷/۲۱
مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه "گذشت..
۱۵:۳۴ ۹۶/۰۷/۲۱
مررسی از حضورتون@daryoushhg ...‌@xxxw ..@sedaghat44 @piran.t
۱۷:۳۶ ۹۶/۰۷/۲۱
بسیار عالی