در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۵۹ ۹۶/۰۶/۲۶
جناب صالحی برای این حرفا خیلی دیر شده... زمانی که رهبر عزیرمون امام خامنه ای فرمودند به آمریکا اعتماد نکنید هزار تا اما اگر و ولی آوردید... با این نافرمانی که کردید هم آبرو و حیثیت خودت را برباد دادید هم به ملت مظلوم ایران خیانت کردید هم خون پاک شهدا را پایمال کردید... همه اینها فقط به خاطر اعتماد به مردی بود که همدستیش با دشمنان کاملا عیان بود ولی شما ندیدید...

جناب صالحی برای این حرفا خیلی دیر شده... زمانی که رهبر عزیرمون امام خامنه ای فرمودند به آمریکا اعتماد نکنید هزار تا اما اگر و ولی آوردید... با این نافرمانی که کردید هم آبرو و حیثیت خودت را برباد دادید هم به ملت مظلوم ایران خیانت کردید هم خون پاک شهدا را پایمال کردید... همه اینها فقط به خاطر اعتماد به مردی بود که همدستیش با دشمنان کاملا عیان بود ولی شما ندیدید...