در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۵۶ ۹۶/۰۸/۲۳
جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/
گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟!
خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/ 
مست شکسته داند قدر شکسته نوشی!

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی/ گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟! خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشند/ مست شکسته داند قدر شکسته نوشی!

۲۲:۳۹ ۹۶/۰۸/۲۳
✔✔✔
۰۳:۵۲ ۹۶/۰۸/۲۴
ممنون مریم بانو