در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۵۳ ۹۶/۰۳/۳۰
تقدیم شراره جونم

تقدیم شراره جونم

k
۲۲:۵۳ ۹۶/۰۳/۳۰
چطوری دنبال کنم
k
۲۲:۵۶ ۹۶/۰۳/۳۰
راستی اونجوری که گفتی منم نوشتم اسمتو زدم‌قسمت کاربران میزنم سرچ‌ولی سرچ‌نمیکنه برمیگرده صفحه اول
k
۲۲:۵۷ ۹۶/۰۳/۳۰
اره
k
۲۲:۵۸ ۹۶/۰۳/۳۰
الن ببین زدم دنبال کردن اره باز شد
k
۲۲:۵۹ ۹۶/۰۳/۳۰
درست شد درسته
k
۲۳:۰۰ ۹۶/۰۳/۳۰
خوشکل میلاد مگم اونجوری که گفتی من سرچ قبلا کردم تا میزنم واسه جستجو برمیگشت صفحه اول جستحو نمیکرد
k
۲۳:۰۲ ۹۶/۰۳/۳۰
رفتم‌دوباره قفل شد
k
۲۳:۰۳ ۹۶/۰۳/۳۰
ده بار نوشتم‌نمیدونم چطوری وکحا باید بزنی سرچ
k
۲۳:۰۹ ۹۶/۰۳/۳۰
کدوم ذربین ذربین صفحه کلید یا جای دیگه من که نمبینم
k
۲۳:۱۰ ۹۶/۰۳/۳۰
اره به لاتین
k
۲۳:۱۰ ۹۶/۰۳/۳۰
مگم بازم‌میزنم‌رو پروفایلت قفله قبلا که اینحور نبود یعنی تو عکس بزاری من نمیتونم ببینم بازم قفله
k
۲۳:۱۱ ۹۶/۰۳/۳۰
اره بخدا زدم نمیشه
k
۲۳:۱۲ ۹۶/۰۳/۳۰
shrarhدرسته اینجوری اسمت
k
۲۳:۱۳ ۹۶/۰۳/۳۰
وقتی میزنم‌میاد هنوز اینجا خبری نیست