در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۰۶ ۹۶/۰۵/۲۳
┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄
من یهـ احمقم
هروقت حالشون بد بودهـ درکشون کردم، آرومشون کردم،خیلی چیزارو دیدم و بهـ روم نیاوردم، خیلی چیزا شنیدم ولی درک کردم و گفتم عیب ندارهـ حالش بدهـ نمیفهمهـ چی میگهـ،
ولی هروقت من حالم بد بودهـ 
اومدن حالِ بدمو بدترش کردن هر حرفی زدم بهشون برخوردهـ..
ببخشید کهـ اعصابم داغونهـ
ببخشید کهـ روحم،ذهنم،جسمم خستس
ببخشید کهـ منم آدمم
ببخشید کهـ من یهـ احمقم :))
جدی ببخشید:)
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄

┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄ من یهـ احمقم هروقت حالشون بد بودهـ درکشون کردم، آرومشون کردم،خیلی چیزارو دیدم و بهـ روم نیاوردم، خیلی چیزا شنیدم ولی درک کردم و گفتم عیب ندارهـ حالش بدهـ نمیفهمهـ چی میگهـ، ولی هروقت من حالم بد بودهـ اومدن حالِ بدمو بدترش کردن هر حرفی زدم بهشون برخوردهـ.. ببخشید کهـ اعصابم داغونهـ ببخشید کهـ روحم،ذهنم،جسمم خستس ببخشید کهـ منم آدمم ببخشید کهـ من یهـ احمقم :)) جدی ببخشید:)  ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄