در حال بارگذاری
بالا
۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۰ ۹۶/۰۷/۲۱
السا فیروزآذر، میلاد کی‌مرام و تهمینه میلانی در اکران مردمی ملی و راه‌های نرفته‌اش

السا فیروزآذر، میلاد کی‌مرام و تهمینه میلانی در اکران مردمی ملی و راه‌های نرفته‌اش

۱۲:۳۵ ۹۶/۰۷/۲۲
(: عالیه فیلم
۲۲:۱۳ ۹۶/۰۷/۲۲
( نمیدونم خونه شون سینماس یا سینما خونه شون .. همه رو دیده ) ..
۲۲:۳۰ ۹۶/۰۷/۲۲
(: هیچکدام
۲۲:۳۲ ۹۶/۰۷/۲۲
هیچکدومش !! پس جریان چیه ؟
۲۲:۳۴ ۹۶/۰۷/۲۲
همت کردم تابستون هرهفته رفتم سینما!
۲۲:۳۶ ۹۶/۰۷/۲۲
ینی از این به بعد هر چی اکران .. دیگه سینما چلنما تعطیل ؟
۲۲:۴۱ ۹۶/۰۷/۲۲
تعطیل شده فعلن که! اینقد دوست دارم مالاریا و زرد رو ببینم ولی وقتم پره -_-
۲۲:۴۷ ۹۶/۰۷/۲۲
وقت پرش خوبه .. برنامه ریزی کن ، اگه دوس داری برو ببین .. به همین راحتی ، بوخودا
۲۲:۵۲ ۹۶/۰۷/۲۲
برررنامم کلن پررره
۲۲:۵۸ ۹۶/۰۷/۲۲
هیچ چیزی کلن پر نیس ، مگه اینکه خلافش ثابت بشه ..
۲۳:۰۰ ۹۶/۰۷/۲۲
خب شبا پر نیست! اجازس که بخوابم لاقل! اون دیگه پر نباشه!؟
۲۳:۰۴ ۹۶/۰۷/۲۲
ینی من باس اجازه بدم ؟