در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۳۹ ۹۶/۱۱/۲۶
فقط تاریكی می داند
ماه چقدر روشن است،
فقط خاک میداند
دست های آب چقدر مهربان...
معنای دقیق نان را
فقط آدم گرسنه می داند
فقط من می دانم
تو چقدر زیبایی

فقط تاریكی می داند ماه چقدر روشن است، فقط خاک میداند دست های آب چقدر مهربان... معنای دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند فقط من می دانم تو چقدر زیبایی