در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۰۱ ۹۶/۱۱/۲۶

احمقانه است فکر می‌کنیم خداوند فقط وقتی صدای افکارمان را می‌شنود که او را به اسم صدا می‌زنیم و نه وقتی مشغول افکار پلید روزمره‌مان هستیم. مثلا این که امیدوارم همکارم زود بمیرد تا دفترش مال من شود چون از اتاق کار من خیلی بهتر است.
معنای ایمان برای ما این است که تا وقتی از خالق دعوت نکنیم به زمزمه‌های ذهن ما گوش نمی‌کند...

#استیو_تولتز
کتاب #جز_از_کل

احمقانه است فکر می‌کنیم خداوند فقط وقتی صدای افکارمان را می‌شنود که او را به اسم صدا می‌زنیم و نه وقتی مشغول افکار پلید روزمره‌مان هستیم. مثلا این که امیدوارم همکارم زود بمیرد تا دفترش مال من شود چون از اتاق کار من خیلی بهتر است. معنای ایمان برای ما این است که تا وقتی از خالق دعوت نکنیم به زمزمه‌های ذهن ما گوش نمی‌کند... #استیو_تولتز کتاب #جز_از_کل

۲۰:۵۶ ۹۶/۱۱/۲۶
خیلی خوب بود