در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۰ ۹۶/۰۶/۲۷
از آشِ روزگار 
چــنان 
دهانم ســوخت 
که از تــــرس 
آب یــــخ 
را هم فــــوت مــیكنم ...!

از آشِ روزگار چــنان دهانم ســوخت که از تــــرس آب یــــخ را هم فــــوت مــیكنم ...!