در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۰۹ ۹۶/۱۱/۲۶
تصویر :: دکتر محمد مصدق در حال گیراندن سیگار آسید ابوالقاسم  کاشانی )))))))))))))))

تصویر :: دکتر محمد مصدق در حال گیراندن سیگار آسید ابوالقاسم کاشانی )))))))))))))))

۰۱:۱۰ ۹۶/۱۱/۲۶
))))))))))))))))) در باب آخوند: از آخرین کسانی که در کارزار سیاست به آخوند اعتماد کرده اند ___ اولی رو ما ندیده ایم !!! شنیده ایم : دکتر محمد مصدق نامی بوده ___ که بیچاره با این کار :: هم دولتش منحل میشه __ هم یارانش حبس واعدام میشن __ هم خودش درغربت وحصر ازدنیا میره __ دومی رو شاید هم دیده باشیم هم شنیده باشیم :: مهندس مهدی بازرگان بوده اونم ایذاً !!! بیچاره با این کار :: هم دولتش منحل شد __ هم یارانش حبس و اعدام شدند __ هم خودش در غربت و حصر از دنیا رفت __ سومی :: رو میبینیم می شنویم مهندس میر حسین موسوی هم بود که اینم ایذاً !!! بیچاره با این کار فعلا در غربت و حصر از دنیا نرفته __ درهرحالتی و به هر صورتی نباید بهشون اعتماد کرد ___ حتی اگر پارتنرت باشن __خلاص___
۰۱:۴۲ ۹۶/۱۱/۲۶
-___-