در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۶ ۹۶/۱۰/۲۴
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄
-تکیه داد به دیوار سرد اتاقش:)
زانوهاش و بغل کرد یه قطره اشک از چشماش چکید؛)
آهنگ غمگین زیادی رو مخش بود روش دوتا پتو بود ولی میلرزید از سرمای قلب یخ زدش ♡
از شدت قلب درد چشماشو بسته بود که هیچ چیزی حس نکنه:)
مدام زمزمه میکرد!:)
چیزی نیس!:)
اینم میگذره!:)
عادت میکنی!:)
عادت میکنی!:)
عادت میکنی!!!!!
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄

┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄ -تکیه داد به دیوار سرد اتاقش:) زانوهاش و بغل کرد یه قطره اشک از چشماش چکید؛) آهنگ غمگین زیادی رو مخش بود روش دوتا پتو بود ولی میلرزید از سرمای قلب یخ زدش ♡ از شدت قلب درد چشماشو بسته بود که هیچ چیزی حس نکنه:) مدام زمزمه میکرد!:) چیزی نیس!:) اینم میگذره!:) عادت میکنی!:) عادت میکنی!:) عادت میکنی!!!!!  ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄