در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۵۳ ۹۵/۰۹/۱۲
سرت را روی قلبم بنهان!
و گوش فراده...
به زمزمه هایش...
به دلتنگی هایش...
به فریاد هایش...
وتورا خطاب كردن هایش...
میشنوی؟
اسمت را فریاد می زند...
با هر تپش...
از اعماق قلبم، در گوشه ای تنها در سینه ام...
اسیرم...
به سخنش گوش فرا ده.
او تورا میطلبد.
تشنه ی توست...
مانند ماهی ای دربیابان.
گر نیایی از تشنگی ات.
جان خواهم داد...
بیا!
بی صبرانه انتظارترا میكشم.
كه سر بر شانه ات بگذارم، و اشك هایم به خانه ی یار برسند...
به شانه هایت...
(نونا رسولی 30 مهر 95)

سرت را روی قلبم بنهان! و گوش فراده... به زمزمه هایش... به دلتنگی هایش... به فریاد هایش... وتورا خطاب كردن هایش... میشنوی؟ اسمت را فریاد می زند... با هر تپش... از اعماق قلبم، در گوشه ای تنها در سینه ام... اسیرم... به سخنش گوش فرا ده. او تورا میطلبد. تشنه ی توست... مانند ماهی ای دربیابان. گر نیایی از تشنگی ات. جان خواهم داد... بیا! بی صبرانه انتظارترا میكشم. كه سر بر شانه ات بگذارم، و اشك هایم به خانه ی یار برسند... به شانه هایت... (نونا رسولی 30 مهر 95)