در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۵۷ ۹۶/۰۶/۲۶
آبشار خلانگ لن تایلند
برای رسیدن به این آبشار باید چند ساعتی از بانکوک فاصله بگیرید و به دل طبیعت پارک ملی زیبایی به همین نام پا بگذارید. وقتی جنگل انبوه خلانگ لن را در نوردید و درختان سر به آسمان ساییده را پشت سر بگذراید، یواش یواش به این شکوه دلفریب نزدیک و نزدیک تر خواهید شد. کمی نمی گذرد که می توانید آبشار خلانگ لن را از میان درختان پیدا کنید و دقایقی مبهوت عظمت و زیبایی اش شوید.برای رسیدن به این آبشار باید چند ساعتی از بانکوک فاصله بگیرید و به دل طبیعت پارک ملی زیبایی به همی

آبشار خلانگ لن تایلند برای رسیدن به این آبشار باید چند ساعتی از بانکوک فاصله بگیرید و به دل طبیعت پارک ملی زیبایی به همین نام پا بگذارید. وقتی جنگل انبوه خلانگ لن را در نوردید و درختان سر به آسمان ساییده را پشت سر بگذراید، یواش یواش به این شکوه دلفریب نزدیک و نزدیک تر خواهید شد. کمی نمی گذرد که می توانید آبشار خلانگ لن را از میان درختان پیدا کنید و دقایقی مبهوت عظمت و زیبایی اش شوید.برای رسیدن به این آبشار باید چند ساعتی از بانکوک فاصله بگیرید و به دل طبیعت پارک ملی زیبایی به همی