در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۳۹ ۹۶/۰۷/۲۱

خم ابروی تو سر مشق
کدام استاد است
که خرابات دلم در پی او
آباد است
خم ابروی تو را دیدم و
رفتم به سجود
صید را زنده گرفتن هنر
صیاد است  ...

خم ابروی تو سر مشق کدام استاد است که خرابات دلم در پی او آباد است خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود صید را زنده گرفتن هنر صیاد است ...

۱۴:۴۸ ۹۶/۰۷/۲۱
چشاشووو