در حال بارگذاری
بالا
۱۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۳۵ ۹۴/۱۲/۱۶
223 امین شماره از هفته نامه 9 دی  15 اسفند 1394 منتشر شد
تیتر یک این هفته به اقدام اخیر وزارت کار مبنی بر حذف سبد معیشت کارگران با عنوان "سبد معیشت کارگران حذف شد" پرداخته است.

223 امین شماره از هفته نامه 9 دی 15 اسفند 1394 منتشر شد تیتر یک این هفته به اقدام اخیر وزارت کار مبنی بر حذف سبد معیشت کارگران با عنوان "سبد معیشت کارگران حذف شد" پرداخته است.