در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۵ ۹۶/۱۱/۲۶
ناصرالدین شاه در سومین سفرش به فرنگ وقتی‌ دید روز #ولنتاین شده و شنید که عشاق در این روز به همدیگر نامه می‌نویسند ، کارت پستالی خرید و آن‌ را برای انیس الدوله پست کرد.

ناصرالدین شاه در سومین سفرش به فرنگ وقتی‌ دید روز #ولنتاین شده و شنید که عشاق در این روز به همدیگر نامه می‌نویسند ، کارت پستالی خرید و آن‌ را برای انیس الدوله پست کرد.

۱۶:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۶
شعری از ناصرالدین شاه قاجار ___ وقت آن شد که از این دار فنا درگذریم_ کاروان رفته و ما در سر ره در گذریم_ توشه راه نداریم چه تدبیر کنیم_ منزل دور و دراز است عجب بی خبریم_ توشه راه حقیقت که نه نان است و نه آب_ توشه آنست که ایمان درستی ببریم_ خانه و خانقه و منزل ما زیر زمین_ ما به تعمیر سر و ساختن بام و دریم_ خانه اصلی ما گوشه قبرستان است_ ای خوش آن روز که من با تو در آن خانه دریم_ پدر و مادر و یاران و عزیزان رفتند_ ما عجب مست غروریم چه کوته نظریم_ دم به دم می گذرند از نظر ما یاران_ این قدر دیده نداریم که در خود نگریم_ گر دو صد مملکت از روی زمین جمع کنیم_ ما به غیر از کفنی بیش ز دنیا نبریم_ بار الها تو کریمی و غفوری و رحیم_ دست ما گیر که درمانده و بی بال و پریم_ یا رب از لطف تو و بندگی ناصر دین_ عاقبت خیر نما ما همگی در به دریم
۱۶:۰۴ ۹۶/۱۱/۲۷
اوهو چه رومنتیک
۱۶:۰۴ ۹۶/۱۱/۲۷
اوهو چه رومنتیک
۱۶:۰۵ ۹۶/۱۱/۲۷
خخخخخ