در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۲۹ ۹۵/۰۹/۱۲
من چه میدانستم خیاطی 
برای زن انقدر واجب است!!
یک زن باید
خیاط باشد!!!
تابتواند
چشمهای مردی
را به
قامت لحظه های
دلتنگی اش بدوزد!!!!!...

من چه میدانستم خیاطی برای زن انقدر واجب است!! یک زن باید خیاط باشد!!! تابتواند چشمهای مردی را به قامت لحظه های دلتنگی اش بدوزد!!!!!...

۱۰:۳۱ ۹۵/۰۹/۱۲
هیچی:()