در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۳ ۹۵/۰۹/۱۲
پر کن پیاله را
کاین آب آتشین
دیری است ره به حال 
خرابم نمی برد!
این جام ها که در پی 
هم می شود تهی
دریای آتش است که 
ریزم به کام خویش،
گرداب می رباید و، آبم نمی برد

فریدون مشیری


پر کن پیاله را کاین آب آتشین دیری است ره به حال خرابم نمی برد! این جام ها که در پی هم می شود تهی دریای آتش است که ریزم به کام خویش، گرداب می رباید و، آبم نمی برد فریدون مشیری 

۰۰:۵۴ ۹۵/۰۹/۱۲
عالی مثل همیشه
۰۱:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۲
لاییییییییک