در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۵ ۹۶/۰۷/۲۱
چرا آشفته می ‌خواهی
خدایا
خاطر ما را ...

چرا آشفته می ‌خواهی خدایا خاطر ما را ...

۲۳:۰۰ ۹۶/۰۷/۲۱
مهربانی دیوار نمی خواهد مهربانی یک دل دریایی می خواهد دلی به وسعت دشت و دشتی به اندازه "گذشت.. سلام شب شماخوش