در حال بارگذاری
بالا
۲۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۰۵ ۹۶/۰۲/۳۰

مردان تا کنون با زنان، درست به سان پرندگانی رفتار کرده اند که از جایی بلند به پایین آمده و راه گم کرده اند، 
به سان موجودی ظریف، لطیف، شگفت انگیز، شیرین،...
ولی درست به سان همان پرنده ای که باید او را در قفس کرد تا نَگُریزد.

فریدریش_نیچه

مردان تا کنون با زنان، درست به سان پرندگانی رفتار کرده اند که از جایی بلند به پایین آمده و راه گم کرده اند، به سان موجودی ظریف، لطیف، شگفت انگیز، شیرین،... ولی درست به سان همان پرنده ای که باید او را در قفس کرد تا نَگُریزد. فریدریش_نیچه

---
۱۱:۰۲ ۹۶/۰۲/۳۱
متن زیباییه