در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۳ ۹۵/۰۹/۱۰
ایشالا ایشالا

ایشالا ایشالا

۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۰
زهر مار...خخخخخخخخ
ّ
۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۰
آااااامین خخخخخخ
ّ
۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۰
@saygol @siavosh1122 @idin1390 @sarvaretamir_123 @sam..
۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۰
دل را بہ دریا می زنم و با تو عبور می کنم از تمام دلتنگَی ها و تنهایی ها پناهم باش در دنیایی کہ ‌هیچ دستی یارے ام نمی کند ❤️D❤️
ّ
۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۰
@armany @saramajd
ّ
۱۶:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۰
@naaasrin
۱۶:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۰
دیونع خخ❤✌
۱۶:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۰
مگــــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟ پــس چرا وقتی گــفتم به ســلامت نگاهــت تلخ شــد؟ بــرو به ســلامت دیگــر هــم ســراغم را نگــیر! خســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم و دلــیل رفتنــت را جــــویاشــوم..
۱۶:۲۸ ۹۵/۰۹/۱۰
خخخخ عاقا من کسی رو ندارم باهاش کات کنم .میخوای همینجوری بهت شیرینی بدم حالشو ببری @zakhmi_123
۱۶:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۰
فدا مرامت سارا
ّ
۱۶:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۰
@saramajd خخخخخ آخخخخخ میوه ای باشه جانیم
۱۷:۱۶ ۹۵/۰۹/۱۰
تو جون بخواه عزیزم
۱۷:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۰
حسود هرگز نیاسود :-P
ّ
۱۷:۵۴ ۹۵/۰۹/۱۰
خخخ