در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۸ ۹۶/۰۶/۲۶
کردم از عقل سوالی،
که مگر ایمان چیست؟
عقل بر گوش دلم گفت؛
که ایمان ادب است،
آدمیزاد اگر بی ادب است،آدم نیست،
فرق ما بین بنی آدم و حیوان،
ادب است...!

سعدی

کردم از عقل سوالی، که مگر ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت؛ که ایمان ادب است، آدمیزاد اگر بی ادب است،آدم نیست، فرق ما بین بنی آدم و حیوان، ادب است...! سعدی

۰۰:۵۰ ۹۶/۰۶/۲۷
عالی