در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۲ ۹۶/۰۹/۱۷
 ┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄
•┇‏خواستنـ #توانستنـ نیستـ
•┇خواستنـ داشتنـ نیستـ
•┇همهـ اینا رو بریز دور
•┇خواستنـ از #دستـ دادنهـ !
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄

┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄ •┇‏خواستنـ #توانستنـ نیستـ •┇خواستنـ داشتنـ نیستـ •┇همهـ اینا رو بریز دور •┇خواستنـ از #دستـ دادنهـ ! ┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄