در حال بارگذاری
بالا
۱۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۰
#ادامه پست قبل... و #سلام ماه ربیع ماه خوشی اهل بیت... حلول ماه ربیع بر شما دلدادگان تبریک و تهنیت باااااد☺☺

#ادامه پست قبل... و #سلام ماه ربیع ماه خوشی اهل بیت... حلول ماه ربیع بر شما دلدادگان تبریک و تهنیت باااااد☺☺

۲۲:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۰
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﺸﺎق ﺣﺴﯿﻦ، زﻫﺮا دﻫﺪ ﻣﺰد ﻋﺰا..ﯾﮏ ﻋﺪه را درﻣﺎن دﻫﺪ، ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ در ﺟﺰا.. ﯾﮏ ﻋﺪه را ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮد، ﯾﮏ ﻋﺪه را دﯾﺪار ﺣﺞ ..ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰد ﻣﺎ ﺷﻮد، ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻣﺮ ﻓﺮج ..ﺣﻠﻮل ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﻣﺒﺎرک
۲۲:۲۲ ۹۵/۰۹/۱۰
ممنووون همچنین@4781482
۲۳:۲۰ ۹۵/۰۹/۱۰
امیدوارم با غروب خورشید ماه صفر، هر آنچه قلب نازنینتان را میآزارد،غروب کند و شادی ربیع بر شما طلوع کند و هرگز پایانی بر آن نباشد پس بشارت باد پایان صفر و مبارک باد بر شما حلول ماه ربیع الاول
۱۳:۴۶ ۹۵/۰۹/۱۷
تشکر ممنووون@yahosaen