در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۶ ۹۶/۰۹/۳
یاابالفضل که میگم عشق از سر میگیرم

یاابالفضل که میگم دلم زر میگیرم

یا ابالفضل که میگم به حرم پر میگیرم

یاابالفضل که میگم توی هفت آسمونم

یاابالفضل علیه السلام ادرکنی

یاابالفضل که میگم عشق از سر میگیرم یاابالفضل که میگم دلم زر میگیرم یا ابالفضل که میگم به حرم پر میگیرم یاابالفضل که میگم توی هفت آسمونم یاابالفضل علیه السلام ادرکنی