در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۵ ۹۵/۰۹/۱۲

۰۱:۰۰ ۹۵/۰۹/۱۲
میشه شما برید بخوابین خخخخ
۰۱:۰۲ ۹۵/۰۹/۱۲
اگه کسی مسئولیت خطیر منو به عهده میگیره ؛من میرم میخوابم
۰۱:۰۳ ۹۵/۰۹/۱۲
نه!پس بمونید که کسی مثل ساغر امین نمیشه خخخخ
۰۱:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲
اون عدد بین دو اسم خیلی مهمه
۰۱:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲
سون؟معنیش @saghar7amin
۰۱:۰۵ ۹۵/۰۹/۱۲
وای شیشلیگ
۰۱:۰۶ ۹۵/۰۹/۱۲
والا ما که تا حالا شیشلیک نخوردیم ولی تا دلتون بخواد از معلم و ناظمامون شیلنگ خوردیم خخخخخ
۰۱:۰۸ ۹۵/۰۹/۱۲
خخخخ @hafezsara الهـی نوش جـونتون
۰۱:۱۰ ۹۵/۰۹/۱۲
@3aaara سلامت باشین. از مدرسه فقط شیشلیگ ببخشید شیلنگش خاطره اش مونده خخخخ
۰۱:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۲
خخخخ
۰۹:۱۱ ۹۵/۰۹/۱۲
واقعا این غذا خوردن داره.نوش جونتون