در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۱ ۹۶/۱۰/۲۴
تجربه ازكودكی شكل میگیرد!
١.اگركودكی با انتقاد بزرگ شود در آینده محكوم شدن را تجربه میكند.
٢.اگركودكی درفضای توام با دشمنی و كینه توزی رشد كند در اینده پرخاشگر میشود.
٣.اگركودكی مورد تمسخرواقع شوددر آینده خجالتی خواهدشد.
٤.اگركودكی با خجالت مفرط بزرگ شدهمیشه احساس گناه میكند.

تجربه ازكودكی شكل میگیرد! ١.اگركودكی با انتقاد بزرگ شود در آینده محكوم شدن را تجربه میكند. ٢.اگركودكی درفضای توام با دشمنی و كینه توزی رشد كند در اینده پرخاشگر میشود. ٣.اگركودكی مورد تمسخرواقع شوددر آینده خجالتی خواهدشد. ٤.اگركودكی با خجالت مفرط بزرگ شدهمیشه احساس گناه میكند.