در حال بارگذاری
بالا
۱۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۰۷ ۹۶/۱۰/۲۴
I want to end it all :)

I want to end it all :)

۱۰:۲۳ ۹۶/۱۰/۲۴
پیلیز شاتاب مای فرند:)
۱۰:۲۷ ۹۶/۱۰/۲۴
OK :)
۱۰:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۴
where are you from?
۱۰:۳۲ ۹۶/۱۰/۲۴
@atamsm fk kardam aln migi bashe :) khkhkh
۱۰:۳۲ ۹۶/۱۰/۲۴
It’s not important. I don’t care about myself anymore:)
۱۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۴
age mikhay bgam bashe !!
۱۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۴
@mahdiejan oh oh 0_0 بحث تخصصی شد!!!من رفتم امتحان بدم :|
۱۰:۳۴ ۹۶/۱۰/۲۴
good luck @fateme997h
۱۰:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۴
the official language of iran is farsi.
۱۰:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۴
OK??????????
۱۰:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۴
good for you :)
۱۰:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۴
بنا براین اگر می خوای خودتو در ایران بکشی هم ....باید به زبان فارسی این کار رو بکنی=/.....
۱۰:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
@atamsm basheye alaki? *_*
۱۰:۴۴ ۹۶/۱۰/۲۴
@atamsm هع؟؟؟؟ 0_0 خخخخ